วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการแก้ไขความผิดปกติในด้านของ การเรียงตัวของฟันที่ไม่สวยงาม เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อนเก และแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน เพื่อให้มีลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก ที่มีสาเหตุมาจากการทำความสะอาดเหงือก และฟันได้อย่างไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในบริเวณ ที่มีฟันเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ และที่สำคัญสำหรับคนที่มีฟันห่าง ก็จะช่วยให้สามารถพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน และนอกจากนี้การมีฟันที่เรียงตัวอย่างถูกต้องสวยงาม ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมอีกด้วย

ลักษณะของฟันที่อาจจะต้องได้รับการจัดฟัน
• ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
• ฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
• มีลักษณะการสบฟันแบบฟันล่างคร่อมฟันบน
• เมื่อสบฟันสนิทแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
• จุดกึ่งกลางระหว่างซ้ายและขวาของฟันบนและฟันล่างไม่ตรงกัน
• ฟันซ้อนเก
• ฟันบิด
• ฟันห่าง

การจัดฟันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้ เหมาะกับคนไข้เด็ก อายุประมาณ 8-11 ปี ยังมีฟันน้ำนมเหลืออยู่บางซี่ โดยจะทำในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นไม่มากนัก หรือจัดเพื่อเตรียมสภาพฟันก่อนจัดฟันแบบติดแน่นต่อไป

2. การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่น เหมาะกับคนไข้อายุ 10 ปีขึ้นไปซึ่งเริ่มมีฟันแท้ขึ้นเกือบครบทั้งปากจนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นการจัดฟันเพื่อให้ฟันมีการเรียงตัวสวยงาม และมีโครงสร้างใบหน้าที่มีความสมดุล ส่วนใหญ่แล้วการจัดฟันแบบติดแน่นจะใช้เวลาในการจัด 2-3 ปี ภายหลังการจัดฟัน จะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือเรียกว่า retainer เพื่อที่จะคงตำแหน่งของฟันแต่ละซี่ไว้ให้อยู่ในตำแหน่งเดิม ซึ่งถ้าไม่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันนี้ หรือใส่ไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำให้ฟันล้มได้ง่าย และฟันอาจจะเคลื่อนมายังตำแหน่งเดิมก่อนที่จะจัดฟัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาฟรีที่ คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท 101/1
จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะสาขาด้านจัดฟัน
http://www.dentalsiam.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น